Työsopimuksen ja muiden asiakirjojen sisällön tarkastus laissa säädettyjen ja viranomaisten muiden vaatimusten kannalta.

Yrityksemme asiantuntijat ovat valmiina auttamaan ja tukemaan sinua kaikissa työntekijän oleskelulupa-asioissa missä tahansa hakuprosessin vaiheessa tahansa. Autamme sinua välttämään turhia virheitä sekä säästämään aikaa, rahaa ja resursseja.

Valtion viranomaiset tarjoavat myös neuvontaa oleskelulupaa tai kansalaisuutta hakeville asiakkailleen. Heidän antama tuki rajoittuu kuitenkin lähinnä yleisiin perussuosituksiin, joissa ei oteta usein riittävästi huomioon hakijan omaan tilanteeseen liittyviä yksityiskohtia. Valtion laitosten budjetti on valitettavasti hyvin rajoitettu, joten heillä ei ole mahdollista tarjota tapauskohtaista palvelua.

Työntekijän oleskelulupahakemus
Avustaminen työntekijän oleskelulupahakemuksen asianmukaisessa valmistelussa ja täyttämisessä, asiakastilin luominen Maahanmuuttoviraston sähköisessä asiointijärjestelmässä sähköisen hakemuksen lähettämistä varten.
Työnantajalle kohdennetut tukipalvelut kuten neuvonta ja avustaminen Suomen markkinoilla saatavilla olevan työvoiman saatavuusharkinnan suorittamisessa.
Hakijalle ja hänen työnantajalleen kohdennetut tukipalvelut kuten neuvonta ja avustaminen TE-toimiston tai Maahanmuuttoviraston pyytämien selvitysten laatimisessa.

Työntekijän oleskelulupahakemus

Yrityksemme asiantuntijat ovat valmiina auttamaan ja tukemaan sinua kaikissa työntekijän oleskelulupa-asioissa missä tahansa hakuprosessin vaiheessa tahansa. Autamme sinua välttämään turhia virheitä sekä säästämään aikaa, rahaa ja resursseja.

Valtion viranomaiset tarjoavat myös neuvontaa oleskelulupaa tai kansalaisuutta hakeville asiakkailleen. Heidän antama tuki rajoittuu kuitenkin lähinnä yleisiin perussuosituksiin, joissa ei oteta usein riittävästi huomioon hakijan omaan tilanteeseen liittyviä yksityiskohtia. Valtion laitosten budjetti on valitettavasti hyvin rajoitettu, joten heillä ei ole mahdollista tarjota tapauskohtaista palvelua.

Working visa in Finland
Maahanmuuttoviraston ja TE-toimiston roolit työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin liittyvässä päätöksenteossa
1
Selvitys työnantajasta
TE-toimisto tarkastaa työnantajan yrityksen yleistaustan ja nuhteettomuuden (velattomuus, taloudellinen tilanne jne.)
2
Selvitys hakijasta
Tässä tarkastellaan hakijan ammatillista pätevyyttä kyseiseen työtehtävään (tutkintotodistuksen ja/tai edellisten työnantajien työtodistusten kautta).
3
Työmarkkinatutkimus (saatavuusharkinta)
Joissain tapauksissa työnantajan tulee harkita Suomen työmarkkinoilla jo valmiiksi olevan työvoiman saatavuutta ennen kuin se voi palkata kyseiseen työtehtävään ulkomaalaisen työntekijän. Siinä tapauksessa työnantajan tulee ilmoittaa yrityksessään avoinna oleva työpaikka yleishakuun TE-toimiston sähköiseen järjestelmään.

4
Selvitys työn keskeisten ehtojen täyttämisestä työntekijän kohdalla
On äärimmäisen tärkeää, että työn, palkan ja loman ehdot täyttävät työtehtävän toimialan työehtosopimuksessa määritetyt vaatimukset tai Suomen työlain yleiset ehdot ja toimialalla olevien normit, jos kyseisellä toimialalla ei ole siihen sovellettavaa työehtosopimusta.

5
Suullinen kuuleminen.
Maahanmuuttoviraston tehtävä on hakemuksen vastaanotto, hakijan taustan tarkastaminen koskien yleisiä turvallisuusseikkoja ja jossain tapauksissa myös hakijan kutsu suulliseen kuulemiseen eli haastatteluun sekä sen järjestäminen.

6
Valtio
Valtion viranomaiset tarjoavat myös neuvontaa oleskelulupaa tai kansalaisuutta hakeville asiakkailleen.
Työnteon perusteella
1
Hakemus
Hakemuksen ja sen liitteiden lähettäminen. Maahanmuuttolainsäädännön mukaan jokaisen yli 90 päiväksi EU-maiden ulkopuolelta Suomeen töihin saapuvan ulkomaalaisen on haettava oleskelulupaa.
2
TE-toimisto
Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) osaratkaisu. Työntekijän (ei erityisasiantuntijat) oleskelulupaa hakiessa maahanmuuttoviranomaisten päätöksentekoprosessi on kaksivaiheinen. Ensin Työ- ja elinkeinotoimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen.
3
Migri
Osapäätöksen jälkeen hakemus siirtyy Maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee hakemukseen lopullisen päätöksensä.
Työnteon perusteella (erityisasiantuntijat)
Erityisasiantuntijoiden oleskeluluvan hakuprosessi on yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallisen työnteon perusteella haettaessa. Erityisasiantuntijan oleskeluluvan saamisen edellytykset täyttyvät jos:

  1. Työtehtäväsi ovat vaativat ja edellyttävät korkeakoulutusta
  2. Sinulle maksetaan yleisesti ottaen keskimääräistä korkeampaa palkkaa (bruttona vähintään noin 3000 euroa kuukaudessa)
Erityisasiantuntijan oleskelulupaa hakiessa maahanmuuttoviranomaisten päätöksentekoprosessi on yksivaiheinen. Maahanmuuttovirasto vastaanottaa ja käsittelee hakemusta sen lopulliseen päätökseen asti. TE-toimisto ei tässä tapauksessa osallistu käsittelyyn lainkaan. Käsittelyaika vaihtelee yhdestä kolmeen kuukauteen.

Ota meihin yhteyttä
Painamalla "Lähetä" -painiketta hyväksyt henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn ja käytön. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Maahanmuuttoasioihin erikoistunut agentuuri Finkonsult haluaa myös muistuttaa:
Toimivalta kaikkeen tilapäiseen, jatkuvaan ja pysyvään oleskelulupaan sekä Suomen kansalaisuuteen liittyvien päätösten tekemiseen on ainoastaan Suomen maahanmuuttoviranomaisilla (Maahanmuuttovirasto, ELY-keskus, TE-toimisto). Millään muulla organisaatiolla ei ole tätä toimivaltaa. Kaikki sivustollamme oleva materiaali on julkaistu yksinomaan tiedotustarkoituksessa. Noudatathan lakia! Asiakirjojen väärentäminen ja laittomien menettelyjen käyttö oleskelulupa- ja kansalaisuusasioissa ovat Suomen rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjä tekoja!