Muutoksenhaku
Sinulla on oikeus valittaa saamastasi kielteisestä Maahanmuuttoviranomaisen tekemästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Suosittelemme aina keskustelemaan maahanmuuttoasioihin erikoistuneen asiantuntijan kanssa ennen päätöstä valituksen vireille laittamisesta. Tietyissä tapauksissa on järkevintä korjata ne puutteet mitkä löytyvät viranomaisten kielteisen päätöksen perusteluista. Kun tilanne on parempi ja mahdolliset virheet ja puutteet on korjattu niin voit valmistella ja laittaa vireille uuden oleskelulupahakemuksen.

Muutoksenhaku

Sinulla on oikeus valittaa saamastasi kielteisestä Maahanmuuttoviranomaisen tekemästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Suosittelemme aina keskustelemaan maahanmuuttoasioihin erikoistuneen asiantuntijan kanssa ennen päätöstä valituksen vireille laittamisesta. Tietyissä tapauksissa on järkevintä korjata ne puutteet mitkä löytyvät viranomaisten kielteisen päätöksen perusteluista. Kun tilanne on parempi ja mahdolliset virheet ja puutteet on korjattu niin voit valmistella ja laittaa vireille uuden oleskelulupahakemuksen.
appeal on negative decision from Migri
Ota meihin yhteyttä
Painamalla "Lähetä" -painiketta hyväksyt henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn ja käytön. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Maahanmuuttoasioihin erikoistunut agentuuri Finkonsult haluaa myös muistuttaa:
Toimivalta kaikkeen tilapäiseen, jatkuvaan ja pysyvään oleskelulupaan sekä Suomen kansalaisuuteen liittyvien päätösten tekemiseen on ainoastaan Suomen maahanmuuttoviranomaisilla (Maahanmuuttovirasto, ELY-keskus, TE-toimisto). Millään muulla organisaatiolla ei ole tätä toimivaltaa. Kaikki sivustollamme oleva materiaali on julkaistu yksinomaan tiedotustarkoituksessa. Noudatathan lakia! Asiakirjojen väärentäminen ja laittomien menettelyjen käyttö oleskelulupa- ja kansalaisuusasioissa ovat Suomen rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjä tekoja!

Nimi
Sähköposti
Puhelin